Boite à outils

Flora en fauna

De alluviale dalen van de Scarpe en de Schelde kennen een grote diversiteit aan habitats en landschappen: het zijn echte levensaderen van dit bijzondere gebied. Dankzij deze verscheidenheid herbergen ze een opmerkelijke biodiversiteit, een van de belangrijkste reden dat het predicaat ‘regionaal natuurpark’ aan het gebied is toegekend. De aanwezigheid van talloze zeldzame soorten, zowel planten als dieren, toont aan hoe belangrijk het is dat deze natuur wordt beschermd. Om de ontwikkeling van de biodiversiteit in het park na de uitvoering van het nieuwe handvest te evalueren, is in samenwerking met diverse regionale deskundigen een lijst opgesteld van ongeveer 120 in het park aanwezige soorten die een symbolische waarde hebben en waarvan het zeer belangrijk is dat ze blijven bestaan.