Boite à outils

De Scarpe

Het grondgebied van het regionaal natuurpark is gestructureerd rondom de Scarpe en de Schelde. Hoewel de Scarpe tegenwoordig niet meer voor de commerciële scheepvaart wordt gebruikt, zorgt de rivier voor veel uitdagingen: vanwege haar functie als wandel- en recreatiegebied moeten overstromingen waar mogelijk worden voorkomen, terwijl de natte natuur intact moet blijven. Om bij te dragen aan het behouden en benutten van de rivier en haar stroomgebied bedenkt het park allerlei actieprogramma’s en helpt het bij het realiseren daarvan, vooral in het kader van het project SAGE Scarpe aval.