Boite à outils

De Schelde

Het grondgebied van het regionaal natuurpark is gestructureerd rondom de Scarpe en de Schelde. De gekanaliseerde Schelde doorkruist het regionaal natuurpark over een afstand van ongeveer 25 km tot aan de Belgische grens. De rivier is bepalend voor het landschap, de economische activiteiten, de natuurgebieden, de leefomgeving enz. De Schelde is de belangrijkste ecologische verbindingszone en structurerende ‘ader’ voor de economische ontwikkeling van het gebied, vooral via de commerciële scheepvaart. De uitdaging om menselijke activiteiten te combineren met natuurbehoud is dus groot en er is sprake van een aanzienlijke grensoverschrijdende dimensie.