Boite à outils

Het grensoverschrijdende natuurpark van Le Hainaut

Als u de kaart van Frankrijk bekijkt, ziet u dat het regionaal natuurpark Scarpe-Escaut in het uiterste noorden ligt: zo noordelijk dat het bijna de Belgische grens raakt. Scarpe-Escaut heeft van deze nabijheid een sterk punt gemaakt door met zijn Belgische buur, het natuurpark Les Plaines de l’Escaut, het grensoverschrijdende natuurpark van le Hainaut op te richten! Het is immers bekend dat de natuur geen grenzen heeft.