Boite à outils

Advies aan gemeentes

De technisch medewerkers van het park zijn gespecialiseerd in verschillende disciplines, zoals duurzame stedenbouw, landschappen, landbouw, cartografie, bouwkundig erfgoed, plattelandsontwikkeling, energie, flora en fauna, waterbeheer, cultuur, bewustwording van het gebied, beheer van natuurgebieden enz. Hun benadering van elke taak is multidisciplinair, zodat met alle milieuaspecten van het project rekening wordt gehouden.

Het team kan werkzaamheden verrichten in een gemeente van het regionaal natuurpark Scarpe-Escaut, een aangesloten gemeente of een stad aan de rand van het park en ondersteuning bieden bij het volgende:

 • coördinatie van projecten voor gemeentelijke inrichting,
 • restauratie en sanering van bouwkundig erfgoed,
 • verbeteren van de energie-efficiëntie van gemeentelijke gebouwen,
 • milieuvriendelijk bouwen,
 • organiseren van milieuvriendelijke evenementen,
 • aanleggen of onderhouden van gemeentelijke boomgaarden,
 • herstellen van sloten,
 • implementeren van een gedifferentieerd beheer van groene gebieden,
 • aanleggen van wandelpaden,
 • opzetten van educatieve milieuprojecten op scholen,
 • opstarten van markten waar lokale producten worden verkocht,
 • lokale landbouwproducten leveren aan kantines,
 • enz.

 

Interactive maps