Boite à outils

Het handvest 2010-2022 ?

Het Parkhandvest 2010-2022 van het regionaal natuurpark Scarpe-Escaut beschrijft de 4 kerntaken van het park. Het park is een 1/ Gebied van solidariteit 2/ Gebied van natuur en erfgoed 3/ Gebied van weloverwogen ontwikkeling 4/ Gebied van mobilisatie

Elke kerntaak van het handvest is onderverdeeld in beleidslijnen. Deze hebben de volgende doelen:

 1. Ontwikkelen van een andere vorm van stedenbouw
 2. Ontwikkelen van dezelfde kwaliteit van leven voor iedereen
 3. Solidair samenwerken
 4. Verrijken van de biodiversiteit
 5. Beschermen van de watervoorraden
 6. In stand houden van de landschappen
 7. Verbeteren van de economische aantrekkelijkheid
 8. Gebruikmaken van lokale middelen
 9. Verbeteren van de milieuprestaties
 10. Delen van de lokale waarden voor duurzame ontwikkeling
 11. Mensen bewust maken van de lokale uitdagingen
 12. Verstrekken van de nodige middelen om te handelen
 13. Overdracht aan andere gebieden

Een gemengd syndicaat voor het beheer van het regionaal natuurpark Scarpe-Escaut, bestaande uit gemeenteraadsleden afkomstig uit de raad van het Noorderdepartement, uit de regionale raad van Nord-Pas de Calais, gemeentes en intercommunalités is verantwoordelijk voor de toepassing van het Handvest.

 

 

 

 

 

 

Interactive maps