Boite à outils

Het handvest, een collectieve overeenkomst

Het handvest van het regionaal natuurpark is een collectieve overeenkomst, gesloten tussen gemeentes, intercommunalités (samenwerkingsstructuren tussen gemeentes), de raad van het Noorderdepartement, de regionale raad van Nord-Pas de Calais en de Franse staat. Het is geschreven voor 12 jaar: van 2010 tot 2022.

Het handvest van het regionaal natuurpark Scarpe-Escaut beschrijft voor 12 jaren (2010-2022) het gezamenlijke project van het grondgebied. Dit project is opgedeeld in doelstellingen, beleidslijnen en maatregelen, waarin de specifieke beloftes van de ondertekenaars zijn beschreven.

Het handvest is een krachtig hulpmiddel, vooral bij de inrichting van het grondgebied. Sinds het ingaan van de Franse wet Grenelle 2 moeten de Plans locaux d'urbanisme (PLU, de Franse stedenbouwplannen) verenigbaar zijn met de Schémas de cohérence territoriale (SCoT, schema’s voor territoriale samenhang) die op hun beurt weer verenigbaar moeten zijn met het handvest van het regionaal natuurpark.

Interactive maps