Boite à outils

Espaces naturels régionaux (ENRx)

Espaces naturels régionaux (ENRx) is het gemengde syndicaat van de regionale natuurparken van Nord-Pas de Calais. Het is een voortzetting van de stichting ‘Espace naturel régional’ die in 1978 werd opgericht en vormt een instrument voor milieubescherming en ruimtelijke inrichting onder leiding van de gemeenteraadsleden van de regio en de drie regionale natuurparken.

ENRx wordt door de regio Nord-Pas de Calais ondersteund bij de uitvoering van taken die beschreven zijn in een doelstellingenverdrag.

Een doelstellingenverdrag tussen Enrx en de regio

De regio stelt een stappenplan op voor het gemengde syndicaat Espaces naturels régionaux. Dit stappenplan heet ‘meerjarig doelstellingenverdrag’.
In dit verdrag zijn voor 2010-2012 de taken vastgelegd die ENRx zal uitvoeren in het kader van een driejarig programma, evenals het regionale beleid waarvoor de bijdrage en participatie van Espaces naturels régionaux wordt verwacht.

Verdragen tussen Enrx en de parken

Deze verdragen bepalen de hoofdlijnen voor het partnerschap, de samenwerking en de uitwisseling van ervaringen tussen gebieden. In de verdragen staat met name dat de ondersteuning van de ENRx zich vertaalt in het samenstellen van een technisch team in elk parkcentrum. Bovendien wordt op regionaal vlak ondersteuning geboden door middel van multidisciplinaire competenties (genetische hulpbronnen, streekspecifieke ondersteuning, milieuonderwijs, juridische assistentie, Europese kwesties, groen-blauwe netwerken (ofwel netwerken van natuurlijke elementen in het landschap), regionale communicatie enz.).

Verdragen met wetenschappelijke verenigingen

Via deze verschillende werkprogramma’s heeft Espaces naturels régionaux de medewerking van educatieve en professionele wetenschappelijke partners verkregen door verdragen te sluiten met meer dan 50 verenigingen en groepen.

Interactive maps