Boite à outils

Aantal regionale natuurparken in Frankrijk: 48

Luberon, Vercors, Landes de Gascogne… De regionale natuurparken in Zuid-Frankrijk zijn vaak bekender dan die in het noorden en doen ons denken aan zon, bergen, natuur, vakantie… Toch is er meer! Tegenwoordig zijn er maar liefst 48 regionale natuurparken te vinden in Frankrijk en haar overzeese gebieden.

 

Alle regionale natuurparken bevatten een belangrijk natuurlijk en cultureel erfgoed, en:

  • Lokale actoren die nauw samenwerken in het kader van een ontwikkelingsproject;
  • Een project voor de streek dat zich richt op het behoud van erfgoed, economische groei en sociale vooruitgang.

Deze 48 parken vormen samen een (heel) grote familie die nog steeds groeit. Alle parken behoren tot de Federatie van Franse regionale natuurparken. Deze in Parijs gevestigde federatie dient als woordvoerder voor het netwerk van regionale natuurparken. Haar doelen:
• De collectieve belangen van de regionale natuurparken verdedigen bij nationale en internationale instanties,
• Bijdragen aan het vaststellen en uitvoeren van een beleid dat de Franse plattelandsgebieden ten goede komt,
• De ethiek van de regionale natuurparken en het werk van deze parken verspreiden en bekend maken, zowel in Frankrijk als internationaal.

 

 

 

Interactive maps